Payment policy

Vì tính chất đặc thù của dịch vụ logistics nên chính sách thanh toán được thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa Blue Sea và khách hàng. Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.