Cảng Piraeus Container Terminal (PCT)

Piraeus Container Terminal (PCT) (Nguồn: PCT)

Báo cáo cho thấy sản lượng container khai thác tại cảng Piraeus đã giảm trong tháng 5 do giảm lượng hàng hóa trung chuyển, nhưng lượng hàng nội địa vẫn ở mức khả quan, duy trì kết quả có lãi cho Chính quyền Cảng Piraeus (PPA).

Theo dữ liệu do Cosco Shipping Ports công bố, trong tháng 5, tổng cộng có 319.000 container đã được khai thác từ các cầu tàu II và III do bến cảng Piraeus Container Terminal (PCT) quản lý, so với 420.000 container trong tháng cùng kỳ năm 2023, giảm mạnh 24,1%. Ngoài ra, tính từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, sản lượng container khai thác từ cầu tàu II và III đã giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2024, 1,591 triệu TEU đã được khai thác tại cầu tàu II và III, so với 1,840 triệu TEU trong cùng kỳ năm 2023. Công suất khai thác container giảm đáng kể khoảng 13% do PPA thực hiện tại cầu tàu I đã được ghi nhận trong cùng giai đoạn 5 tháng.

Trong khi đó, tổng lưu lượng container tại 36 cảng do Cosco Shipping Ports kiểm soát tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 5, tăng 5,4% lên 9,6 triệu TEU so với 9,1 triệu TEU vào tháng 5 năm 2023. Trong 5 tháng, tổng cộng là 44,4 triệu TEU được khai thác bởi 36 cảng của Cosco, so với 41 triệu TEU cùng kỳ năm 2023, tăng 8%.

Các bến cảng ở nước ngoài của tập đoàn khổng lồ Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng và phục hồi ổn định, với lưu lượng tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với Piraeus, Cosco Shipping Ports (Spain) hoạt động rất tốt, với lưu lượng tàu ghé tăng 19,7% trong tháng 5. Cảng ở Tây Ban Nha của Cosco đã khai thác 341.000 container so với 285.000 container trong cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn:Phaata

🏢 Head Office: 43D/6 Ho Van Hue, ward 9, Phu Nhuan District, HCM City
📧 Email: info@bsttvn.com
☎️ Hotline: +84 0903862357
🌐🌐 Fanpage: Blue Sea Transportation Trading Co., Ltd | Ho Chi Minh City | Facebook